فراخوان و جمع آوری تجهیزات پزشکی

1401/6/13 0:0


 اداره کل تجهیزات پزشکی با توجه به گزارش های حوادث ناگوار و یا مشکلات کیفی دریافتی از مراکز درمانی، معاونت های غذا و دارو و یا شرکت های تجهیزات پزشکی، موضوع را از شرکت تولید کننده/ وارد کننده محصول پیگیری می نماید. در این حالت بسته به مشکل اظهار شده و در صورت لزوم، کالا فراخوان شده و جهت جمع آوری از مراکز درمانی یا انجام اقدامات اصلاحی معرفی می گردد. فراخوان ملزومات پزشکی از سوی معاونت غذا و دارو به مراکز ابلاغ می گردد.
فراخوان : به معنی خارج کردن تجهیزات پزشکی از بازار و یا انجام اقدام اصلاحی جهت حل مشکلات مربوط به عدم اثر بخشی، ایمنی و عملکرد تجهیزات پزشکی توزیع شده در بازار میباشد.
اقدام اصلاحی: از جمله اقداماتی است که به منظور رفع مشکلات مربوط به ایمنی و عملکرد و جلوگیری از وقوع مجدد آنها انجام میشود و شامل بررسی، تنظیم، تعمیر، برچسب گذاری مجدد و ... تجهیزات پزشکی، اطلاع رسانی به بیمار، تحت نظر قرار دادن بیمار و اطلاع رسانی به کاربران تجهیزات پزشکی است.

لیست فراخوان های ابلاغ شده از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی:

 

کلمات کلیدی:
فراخوان     جمع.آوری     تجهیزات.پزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   23 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >