مطالب آموزشی
1

17 تير 1398
آموزش سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی (MDR)
سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی MDR

 

23 ارديبهشت 1398
آشنایی با تجهیزات و ملزومات پزشکی
اقلامی که بر سلامتی شما تأثیر دارند.

 

22 ارديبهشت 1398
نحوه خرید تجهیزات پزشکی

 

18 ارديبهشت 1398
ایمنی و سلامت تجهیزات و ملزومات پزشکی

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >