شرکت های تولید کننده
1

23 ارديبهشت 1398
شرکت های تولید کننده
نظارت و تمدید پروانه ساخت شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی به عهده اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو می باشد. در حال حاضر یک شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی در استان بوشهر مشغول فعالیت می باشد که مشخصات آن به شرح ذیل است.

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >