فرم های مرتبط
1

18 ارديبهشت 1398
فرم گزارش حوادث و مشکلات کیفی در ملزومات پزشکی
با توجه به دستورالعمل "گزارش مشکلات کیفی، حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی" ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی، کلیه مراکز درمانی مکلف می باشند. در صورت وقوع مرگ یا آسیب جدی یا احتمال وقوع آنها جهت بیمار، کاربر و یا سایر افراد ناشی از عملکرد نامناسب تجهیزات ...

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >