تجهیزات.پزشکی

1 2

13 دی 1402
راهنمای ثبت نام اصناف تجهیزات پزشکی در سامانه imed

 

4 امرداد 1402
فهرست ملزومات پزشکی مازاد و تاریخ نزدیک دانشگاه های علوم پزشکی
در این بخش از سامانه، فهرست ملزومات پزشکی مازاد و تاریخ نزدیک دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور جهت بهره برداری مراکز درمانی اعلام و به روز رسانی می گردد.

 

13 شهريور 1401
فراخوان و جمع آوری تجهیزات پزشکی

 

10 شهريور 1401
راهنمای ثبت نام شرکت های تجهیزات پزشکی در سامانه imed

 

5 اسفند 1399
فهرست شرکت ها و اصناف تجهیزات پزشکی مجاز

 

17 تير 1398
آموزش سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی (MDR)
سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی MDR

 

22 ارديبهشت 1398
نحوه خرید تجهیزات پزشکی

 

21 ارديبهشت 1398
دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی،حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی

 

18 ارديبهشت 1398
دستور العمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی ویژه مراکز تولید کننده/ وارد کننده و توزیع کننده

 

17 ارديبهشت 1398
تماس با ما

 
1 2
< >