پزشکی

1 2

5 اسفند 1399
فهرست شرکت ها و اصناف تجهیزات پزشکی مجاز

 

24 شهريور 1398
راهنمای ثبت نام شرکت های تجهیزات پزشکی در سامانه imed

 

13 شهريور 1398
فراخوان و جمع آوری تجهیزات پزشکی
اداره کل تجهیزات پزشکی با توجه به گزارش های حوادث ناگوار و یا مشکلات کیفی دریافتی از مراکز درمانی، معاونت های غذا و دارو و یا شرکت های تجهیزات پزشکی، موضوع را از شرکت تولید کننده/ وارد کننده محصول پیگیری می نماید. در این حالت بسته به مشکل اظهار شده و در صو ...

 

17 تير 1398
آموزش سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی (MDR)
سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی MDR

 

1 تير 1398
خط مشی تدوین فهرست خرید ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز درمانی

 

1 تير 1398
خط مشی تهیه ملزومات پزشکی خارج از فهرست در مراکز درمانی

 

23 ارديبهشت 1398
شرکت های تولید کننده
نظارت و تمدید پروانه ساخت شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی به عهده اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو می باشد. در حال حاضر یک شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی در استان بوشهر مشغول فعالیت می باشد که مشخصات آن به شرح ذیل است.

 

22 ارديبهشت 1398
نحوه خرید تجهیزات پزشکی

 

21 ارديبهشت 1398
دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی،حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی

 

18 ارديبهشت 1398
فرم گزارش حوادث و مشکلات کیفی در ملزومات پزشکی
با توجه به دستورالعمل "گزارش مشکلات کیفی، حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی" ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی، کلیه مراکز درمانی مکلف می باشند. در صورت وقوع مرگ یا آسیب جدی یا احتمال وقوع آنها جهت بیمار، کاربر و یا سایر افراد ناشی از عملکرد نامناسب تجهیزات ...

 
1 2
< >