نصب پوستر نحوه گزارش دهی مشکلات کیفی یا حوادث ناگوار تجهیزات پزشکی در بخش های ویژه مراکز درمانی

1 آبان 1398

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو 21 پوستر آموزشی در خصوص نحوه گزارش دهی مشکلات کیفی یا حوادث ناگوار ناشی از تجهیزات و ملزومات پزشکی، در بخش های ویژه مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  نصب شد. گفتنی است این  پوستر ها از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو طراحی و ابلاغ شده و اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو اقدام به چاپ و توزیع آنها در مراکز درمانی  نموده است. هدف اصلی نصب پوستر، آگاهی پرسنل کادر درمان، بیماران و مراجعین از سامانه ثبت مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی می باشد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.